Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:51:09 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 1974/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 - 2015
2013-09-19

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò