Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:38:47 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 88/TB-UBND
Số 88/TB-UBND Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Minh Tiến - PCT UBND Tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến về Bộ tiêu chí đánh giá tỉnh Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển
2016-05-11

Số 88/TB-UBND Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Minh Tiến - PCT UBND Tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến về Bộ tiêu chí đánh giá tỉnh Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò