Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:42:42 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 76/TB-UBND
Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Minh Tiến - PCT UBND Tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) cấp tỉnh, cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
2016-04-19

Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Minh Tiến - PCT UBND Tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai  điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) cấp tỉnh, cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò