Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:27:38 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 70/TB-UBND
Thông báo Kết luận của PCT UBND Tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại buổi làm việc với UBND huyện Xín Mần về nông nghiệp nông thôn
2016-04-19

Thông báo Kết luận của PCT UBND Tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại buổi làm việc với UBND huyện Xín Mần về nông nghiệp nông thôn

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò