Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:29:37 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 40/KH-UBND
Kế hoạch số 40/KH-UBND thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về lĩnh vực Nông thôn mới
2016-02-18

Kế hoạch số 40/KH-UBND thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về lĩnh vực Nông thôn mới

Kế hoạch
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò