Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:30:47 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 68/TB-UBND
Thông báo số 68/TB-UBND Kết luận của PCT UBND Tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh
2016-04-13

Thông báo số 68/TB-UBND Kết luận của PCT UBND Tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại Hội nghị trực tuyến triển khai  Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh

 

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò