Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:30:38 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 01/HD-VPĐP
Số 01/HD-VPĐP Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn bổ sung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang năm 2016
2016-03-01

Số 01/HD-VPĐP Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn bổ sung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang năm 2016

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò