Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
00:29:06 Thứ năm, ngày 29/06/2017

Văn bản

Số 34/TB-UBND
Số 34/TB-UBND; Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại Hội nghị trực tuyến Chương trình MTQG xây dựng NTM Quý I/2016
2016-03-14
Nguyễn Huy Sắc

Số 34/TB-UBND; Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tại Hội  nghị trực tuyến  Chương trình MTQG xây dựng NTM Quý I/201

máy cân mâm

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò