Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:30:28 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 08-CTrPH/BTG-UBND
Số 08-CTrPH/BTG-UBND Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với UBND tỉnh trong thực hiện công tác tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giai đoạn 2016 - 2020
2016-02-29

Số 08-CTrPH/BTG-UBND Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với UBND tỉnh trong thực hiện công tác tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giai đoạn 2016 - 2020

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò