Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:33:59 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 08-KH/BCĐ
Số 08-KH/BCĐ Ban Chỉ đạo phân công thành viên BCĐ NTM tỉnh phụ trách xã đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020
2016-03-11

Số 08-KH/BCĐ Ban Chỉ đạo phân công thành viên BCĐ NTM tỉnh phụ trách xã đăng ký đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò