Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:40:04 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 289/QĐ-UBND
Quyết định Số 289/QĐ-UBND V/v phân bổ nguồn vốn bổ sung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
2016-02-29
Nguyễn Văn Sơn

Quyết định Số 289/QĐ-UBND V/v phân bổ nguồn vốn bổ sung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016

 

Thông báo
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò