Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
15:45:20 Thứ hai, ngày 26/06/2017

Văn bản

Số 06/VPĐP-KH
Báo cáo kết quả thực hiện mô hình phát triển sản xuất Chương trình XDNTM năm 2015, đề xuất mô hình năm 2016
2016-01-21

Báo cáo kết quả thực hiện mô hình phát triển sản xuất Chương trình XDNTM năm 2015, đề xuất mô hình năm 2016

cầu nâng 2 trụ

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video




Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò