Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:46:37 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 52/QĐ-UBND
Quyết định về việc tặng Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào thi đua \"Chung sức xây dựng nông thôn mới\" trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2011 - 2015
2016-01-12

Quyết định về việc tặng Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào thi đua \"Chung sức xây dựng nông thôn mới\" trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò