Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:34:35 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 04/CV-BCĐ
Kế hoạch chuẩn bị và bố trí đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2011 - 2015
2016-01-11

Kế hoạch chuẩn bị và bố trí đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2011 - 2015

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò