Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:41:46 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 1812/STC-QLNS
V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thanh, quyết toán các công trình xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới
2015-12-24

V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thanh, quyết toán các công trình xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới

Hướng dẫn
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò