Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:34:16 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 210/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo và lệ phí cấp phép đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thái vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2015-12-10

Nghị quyết quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo và lệ phí cấp phép đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thái vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò