Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:39:27 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 202/NQ-HĐND
Nghị quyết Phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Hà Giang
2015-12-10

Nghị quyết Phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Hà Giang

Nghị quyết
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò