Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:33:34 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 27/CV-BCĐ
V/v chấn chỉnh công tác đánh giá, thẩm định xã đạt chuẩn NTM
2015-11-24

V/v chấn chỉnh công tác đánh giá, thẩm định xã đạt chuẩn NTM

Công văn
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò