Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:45:24 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 3750/UBND-NC
V/v cảnh báo một số tổ chức và cá nhân lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi
2015-11-06

V/v cảnh báo một số tổ chức và cá nhân lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi

Công văn
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò