Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
14:41:26 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 920/HD-TĐKT
Hướng dẫn công tác khen thưởng tổng kết phong trào thi đua "Chung sức xây dựng Nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn I (2011-2015)
2015-09-29

Hướng dẫn công tác khen thưởng tổng kết phong trào thi đua "Chung sức xây dựng Nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn I (2011-2015)

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò