Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:32:53 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 109/VPĐP-PCS
V/v rà soát cán bộ xã, thôn mới được kiện toàn chưa được tập huấn CT xây dựng nông thôn mới đề nghị tỉnh tổ chức tập huấn
2015-08-18
Nguyễn Đức Tính

V/v rà soát cán bộ xã, thôn mới được kiện toàn chưa được tập huấn CT xây dựng nông thôn mới đề nghị tỉnh tổ chức tập huấn

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò