Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:31:29 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 517-TB/TU
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại Hội nghị giao ban Chương trình xây dựng nông thôn mới quý II năm 2015
2015-07-06

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại Hội nghị giao ban Chương trình xây dựng nông thôn mới quý II năm 2015

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò