Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:31:20 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số: 704/QĐ-UBND
Quyết định phê duyệt định mức thù lao lao động cho các hộ nghèo tham gia trực tiếp lao động xây dựng các công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 - 2020
2015-04-24

Quyết định phê duyệt định mức thù lao lao động cho các hộ nghèo tham gia trực tiếp lao động xây dựng các công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 - 2020

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò