Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:31:11 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 465-TB/TU
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên
2015-04-16

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò