Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:09:03 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 383/STC-QLNS
V/v Hướng dẫn một số nội dung một số nội dung theo Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND và QĐ số 1670/QĐ-UBND
2015-03-31

V/v Hướng dẫn một số nội dung một số nội dung theo Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND và QĐ số 1670/QĐ-UBND

Công văn
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò