Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:09:25 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 39/TB-VPCP
Thông báo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trưc tuyến về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014, nhiệm vụ giải pháp năm 2015 và định hướng về kế hoạch 5 năm 2016-2020
2015-02-04

Thông báo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trưc tuyến về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014, nhiệm vụ giải pháp năm 2015 và định hướng về kế hoạch 5 năm 2016-2020

Thông báo
Văn bản điều hành Trung ương

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò