Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:08:04 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 199/CT-UBND
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện công tác giảm nghèo năm 2015 trên địa bàn tỉnh
2015-01-30

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện công tác giảm nghèo năm 2015 trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò