Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:54:30 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số 292/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Hà Giang
2013-01-31
Đ/c Đàm Văn Bông

Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Hà Giang

Quyết định
Y tế
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò