Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:07:11 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 171/TB-VPĐPNTM
Thông báo tập huấn kỹ năng khai thác và sử dụng dịch vụ trang thông tin và hệ thống cơ sở dữ liệu thư viện điện tử khoa học công nghệ
2014-11-05

Thông báo tập huấn kỹ năng khai thác và sử dụng dịch vụ trang thông tin và hệ thống cơ sở dữ liệu thư viện điện tử khoa học công nghệ

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò