Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:01:38 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 23/KH-BCĐ
Kế hoạch làm việc với Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
2014-10-28

Kế hoạch làm việc với Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM

Kế hoạch
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò