Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:28:19 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 01/TLHD-NTM
Tài liệu Hướng dẫn đánh giá tiêu chí Nông thôn mới
2014-09-29

Tài liệu Hướng dẫn đánh giá tiêu chí Nông thôn mới

Thông báo
NTM
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò