Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:33:32 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 407-TB/TU
Thông báo Kết luận của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tại hội nghị giao ban quý III/2014
2014-10-06

Thông báo Kết luận của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tại hội nghị giao ban quý III/2014

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò