Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:33:50 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 151/VPĐPNTM-PCS
V/v triển khai Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng ĐBKK trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2016
2014-09-16
Triệu Viết Thanh

V/v triển khai Đề án thí điểm cơ chế đặc thù xã phát triển toàn diện vùng ĐBKK trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014 - 2016

Thông báo
Văn bản ĐA xã PTTD

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò