Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:50:10 Thứ bảy, ngày 24/06/2017

Văn bản

Số 824/SNV-XDCQ
V/v xây dựng hệ thống chính trị xã phát triển toàn diện
2014-08-13

V/v xây dựng hệ thống chính trị xã phát triển toàn diện

Hướng dẫn
Văn bản ĐA xã PTTD

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò