Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:04:17 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 02/HD-SNN
Hướng dẫn xây dựng phương án phát triển sản xuất theo hình thức đầu tư có thu hồi, phương án tổ chức sản xuất đối với các xã phát triển toàn diện vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014-2016
2014-08-22

Hướng dẫn xây dựng phương án phát triển sản xuất theo hình thức đầu tư có thu hồi, phương án tổ chức sản xuất đối với các xã phát triển toàn diện vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014-2016

Hướng dẫn
Văn bản ĐA xã PTTD

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò