Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
17:32:07 Thứ năm, ngày 21/09/2017

Văn bản

Số 2097/QĐ-UBND
Phê duyệt chương trình mục tiêu việc làm và dạy nghề tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013 - 2015
2013-09-27
Phê duyệt chương trình mục tiêu việc làm và dạy nghề tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013 - 2015
Quyết định
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò