Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:29:02 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 368-TB/TU
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tháng 6 năm 2014
2014-06-18

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tháng 6 năm 2014

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò