Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:04:30 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 1236/UBND-KTTH
Hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hình thức đầu tư có thu hồi để tái đầu tư trong sản xuất nông nghiệp
2014-04-29

Hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hình thức đầu tư có thu hồi để tái đầu tư trong sản xuất nông nghiệp

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò