Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:06:59 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 331-TB/TU
Thông báo kết luận của Đ/c Bí thư tỉnh ủy, kiêm trưởng BCĐ Chương trình MTQG XDNTM tại cuộc họp về cung ứng xi măng cho Chương trình XDNTM
2014-05-08

Thông báo kết luận của Đ/c Bí thư tỉnh ủy, kiêm trưởng BCĐ Chương trình MTQG XDNTM tại cuộc họp về cung ứng xi măng cho Chương trình XDNTM

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò