Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:52:45 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số: 1489/QĐ-TTg
Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015
2012-08-10

Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia  Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định
Văn bản pháp quy Trung ương

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò