Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
07:49:49 Thứ bảy, ngày 21/10/2017

Văn bản

Số: 183/2010/TTLT-BTC-BNN
Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông
2010-11-15

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí  ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông

Thông tư
Văn bản pháp quy Trung ương

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò