Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:27:53 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 320-TB/TU
Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo CTMTQG XD Nông thôn mới tại Hội nghị giao ban Quý I/2014
2014-04-10

Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo CTMTQG XD Nông thôn mới tại Hội nghị giao ban Quý I/2014

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò