Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:33:12 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 19/HD-VPĐP
Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014 hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng thực hiện Chương trình MTQG XDNTM
2014-04-04

Hướng dẫn thực hiện nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014 hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng thực hiện Chương trình MTQG XDNTM

Thông báo
Nông thôn mới
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò