Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:33:57 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 309/QĐ-BNN-TCCB
Quyết định điều chỉnh bổ sung Quyết định số 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2010 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT thành lập Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020
2014-02-27

Quyết định điều chỉnh bổ sung Quyết định số 2501/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/9/2010 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT thành lập Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020

Quyết định
Văn bản pháp quy Trung ương

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò