Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:28:07 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 372/QĐ-TTg
Quyết định về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
2014-03-14

Quyết định về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Quyết định
Văn bản pháp quy Trung ương

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò