Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:29:40 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số 305-TB/TU
Kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, kiêm trưởng BCĐ Chương trình MTQG XDNTM tại cuộc họp thường trực BCĐ NTM tỉnh tháng 3/2014
2014-03-14

Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, kiêm trưởng BCĐ Chương trình MTQG XDNTM tại cuộc họp thường trực BCĐ NTM tỉnh tháng 3/2014

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò