Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
04:06:36 Thứ hai, ngày 25/09/2017

Văn bản

Số 297-TB/TU
Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm việc với BCĐ CTMTQG XD Nông thôn mới xã Thông Nguyên huyện Hoàng Su Phì;
2014-03-07

Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm việc với BCĐ CTMTQG XD Nông thôn mới xã Thông Nguyên huyện Hoàng Su Phì;

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò