Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:33:00 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số: 31/KH-UBND;
Kế hoạch hành động Ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây lan sang người trên địa bản tỉnh
2014-02-27

Kế hoạch hành động Ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây lan sang người trên địa bản tỉnh;

Thông báo
Văn bản chỉ đạo điều hành Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò