Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:30:03 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Số: 310/QĐ-UBND
Quyết định về việc công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Hà Giang năm 2013;
2014-02-14

Quyết định về việc công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Hà Giang năm 2013;

Quyết định
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò