Previous ◁ | ▷ Next
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH HÀ GIANG
20:36:19 Thứ ba, ngày 19/09/2017

Văn bản

Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND
Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND, ban hành định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các công trình thuộc CT XDNTM trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013 - 2020
2013-12-12

Ban hành định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các công trình thuộc CT XDNTM trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013 - 2020;

Nghị quyết
Văn bản pháp quy Hà Giang

Văn bản mới

Video
Thư viện hình ảnh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo
LoGo chè Fin Hò